הינך נמצא כאן

הזוכה הגדול של העונה הוא?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר עולהבחירה
1612724562א', 02/07/2021 - 20:02זהבה בן
1612724031א', 02/07/2021 - 19:53זהבה בן
1612719278א', 02/07/2021 - 18:34זהבה בן
1612718077א', 02/07/2021 - 18:14זהבה בן
1612717041א', 02/07/2021 - 17:57זהבה בן
1612716416א', 02/07/2021 - 17:46זהבה בן
1612715404א', 02/07/2021 - 17:30זהבה בן
1612714782א', 02/07/2021 - 17:19זהבה בן
1612714302א', 02/07/2021 - 17:11זהבה בן
1612713844א', 02/07/2021 - 17:04זהבה בן
1612713425א', 02/07/2021 - 16:57זהבה בן
1612713153א', 02/07/2021 - 16:52זהבה בן
1612711355א', 02/07/2021 - 16:22זהבה בן
1612710748א', 02/07/2021 - 16:12זהבה בן
1612709676א', 02/07/2021 - 15:54זהבה בן
1612709152א', 02/07/2021 - 15:45יהודה
1612708743א', 02/07/2021 - 15:39זהבה בן
1612708188א', 02/07/2021 - 15:29זהבה בן
1612707792א', 02/07/2021 - 15:23זהבה בן
1612707159א', 02/07/2021 - 15:12זהבה בן

עמודים