הינך נמצא כאן

הזוכה הגדול של העונה הוא?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחמיין בסדר יורדתאריךבחירה
1610227589ש', 01/09/2021 - 22:26זהבה בן
1610227591ש', 01/09/2021 - 22:26יהודה
1610227631ש', 01/09/2021 - 22:27רמי
1610227653ש', 01/09/2021 - 22:27ג'וזי
1610227664ש', 01/09/2021 - 22:27ג'וזי
1610227860ש', 01/09/2021 - 22:31יהודה
1610227866ש', 01/09/2021 - 22:31ג'וזי
1610227869ש', 01/09/2021 - 22:31ג'וזי
1610227922ש', 01/09/2021 - 22:32ג'וזי
1610227974ש', 01/09/2021 - 22:32יהודה
1610228140ש', 01/09/2021 - 22:35דרור
1610228234ש', 01/09/2021 - 22:37רמי
1610228303ש', 01/09/2021 - 22:38יהודה
1610228336ש', 01/09/2021 - 22:38יהודה
1610228367ש', 01/09/2021 - 22:39ג'וזי
1610228408ש', 01/09/2021 - 22:40אילון
1610228466ש', 01/09/2021 - 22:41גל
1610228552ש', 01/09/2021 - 22:42ג'וזי
1610228586ש', 01/09/2021 - 22:43יהודה
1610228692ש', 01/09/2021 - 22:44יהודה

עמודים