הינך נמצא כאן

הזוכה הגדול של העונה הוא?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1610231380ש', 01/09/2021 - 23:29גל
1610231397ש', 01/09/2021 - 23:29קארין
1610231401ש', 01/09/2021 - 23:30גל
1610231401ש', 01/09/2021 - 23:30זהבה בן
1610231411ש', 01/09/2021 - 23:30קארין
1610231422ש', 01/09/2021 - 23:30תום
1610231434ש', 01/09/2021 - 23:30זהבה בן
1610231462ש', 01/09/2021 - 23:31זהבה בן
1610231480ש', 01/09/2021 - 23:31גל
1610231490ש', 01/09/2021 - 23:31זהבה בן
1610231513ש', 01/09/2021 - 23:31ג'וזי
1610231514ש', 01/09/2021 - 23:31גל
1610231514ש', 01/09/2021 - 23:31זהבה בן
1610231522ש', 01/09/2021 - 23:32גל
1610231551ש', 01/09/2021 - 23:32זהבה בן
1610231551ש', 01/09/2021 - 23:32גל
1610231575ש', 01/09/2021 - 23:32זהבה בן
1610231575ש', 01/09/2021 - 23:32יהודה
1610231587ש', 01/09/2021 - 23:33גל
1610231600ש', 01/09/2021 - 23:33ג'וזי

עמודים