הינך נמצא כאן

הזוכה הגדול של העונה הוא?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1610230725ש', 01/09/2021 - 23:18זהבה בן
1610230726ש', 01/09/2021 - 23:18זהבה בן
1610230731ש', 01/09/2021 - 23:18יהודה
1610230753ש', 01/09/2021 - 23:19זהבה בן
1610230756ש', 01/09/2021 - 23:19תום
1610230774ש', 01/09/2021 - 23:19זהבה בן
1610230781ש', 01/09/2021 - 23:19ג'וזי
1610230789ש', 01/09/2021 - 23:19תום
1610230789ש', 01/09/2021 - 23:19זהבה בן
1610230811ש', 01/09/2021 - 23:20תום
1610230811ש', 01/09/2021 - 23:20זהבה בן
1610230812ש', 01/09/2021 - 23:20זהבה בן
1610230822ש', 01/09/2021 - 23:20קארין
1610230825ש', 01/09/2021 - 23:20תום
1610230845ש', 01/09/2021 - 23:20זהבה בן
1610230847ש', 01/09/2021 - 23:20ליאור
1610230858ש', 01/09/2021 - 23:20ג'וזי
1610230900ש', 01/09/2021 - 23:21זהבה בן
1610230909ש', 01/09/2021 - 23:21יהודה
1610230955ש', 01/09/2021 - 23:22זהבה בן

עמודים