הינך נמצא כאן

סקר בזק: המנצח הגדול של העונה

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1586027095ש', 04/04/2020 - 21:04ירדן
1586027125ש', 04/04/2020 - 21:05תקווה
1586027125ש', 04/04/2020 - 21:05אסיף
1586027149ש', 04/04/2020 - 21:05ירדן
1586027150ש', 04/04/2020 - 21:05ירדן
1586027175ש', 04/04/2020 - 21:06ירדן
1586027177ש', 04/04/2020 - 21:06ירדן
1586027189ש', 04/04/2020 - 21:06תקווה
1586027196ש', 04/04/2020 - 21:06אסיף
1586027217ש', 04/04/2020 - 21:06ירדן
1586027220ש', 04/04/2020 - 21:06תקווה
1586027221ש', 04/04/2020 - 21:06תקווה
1586027232ש', 04/04/2020 - 21:07ירדן
1586027247ש', 04/04/2020 - 21:07גדי
1586027270ש', 04/04/2020 - 21:07ירדן
1586027290ש', 04/04/2020 - 21:08ירדן
1586027296ש', 04/04/2020 - 21:08ירדן
1586027300ש', 04/04/2020 - 21:08אסיף
1586027327ש', 04/04/2020 - 21:08אסיף
1586027364ש', 04/04/2020 - 21:09ירדן

עמודים