הינך נמצא כאן

סקר הזוכה הגדול של העונה

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1585988544ש', 04/04/2020 - 10:22ירדן
1585988548ש', 04/04/2020 - 10:22אסיף
1585988559ש', 04/04/2020 - 10:22אסיף
1585988562ש', 04/04/2020 - 10:22ירדן
1585988580ש', 04/04/2020 - 10:22תקווה
1585988583ש', 04/04/2020 - 10:22אסיף
1585988592ש', 04/04/2020 - 10:23תקווה
1585988593ש', 04/04/2020 - 10:23גדי
1585988598ש', 04/04/2020 - 10:23תקווה
1585988599ש', 04/04/2020 - 10:23ירדן
1585988620ש', 04/04/2020 - 10:23ירדן
1585988625ש', 04/04/2020 - 10:23ירדן
1585988639ש', 04/04/2020 - 10:23תקווה
1585988639ש', 04/04/2020 - 10:23אודליה
1585988642ש', 04/04/2020 - 10:23תקווה
1585988643ש', 04/04/2020 - 10:23תקווה
1585988650ש', 04/04/2020 - 10:24תקווה
1585988650ש', 04/04/2020 - 10:24ירדן
1585988651ש', 04/04/2020 - 10:24אודליה
1585988660ש', 04/04/2020 - 10:24ירדן

עמודים