הינך נמצא כאן

הדחה ה14 - את מי אתם משאירים בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1585773969ד', 04/01/2020 - 22:46אסיף
1585773969ד', 04/01/2020 - 22:46אודליה
1585773969ד', 04/01/2020 - 22:46ירדן
1585773970ד', 04/01/2020 - 22:46אסיף
1585773973ד', 04/01/2020 - 22:46ירדן
1585773976ד', 04/01/2020 - 22:46ירדן
1585773976ד', 04/01/2020 - 22:46ירדן
1585773980ד', 04/01/2020 - 22:46תקווה
1585773982ד', 04/01/2020 - 22:46ירדן
1585773989ד', 04/01/2020 - 22:46אודליה
1585773989ד', 04/01/2020 - 22:46ירדן
1585773993ד', 04/01/2020 - 22:46ירדן
1585773994ד', 04/01/2020 - 22:46ירדן
1585773997ד', 04/01/2020 - 22:46גדי
1585773998ד', 04/01/2020 - 22:46תקווה
1585773999ד', 04/01/2020 - 22:46אסיף
1585774014ד', 04/01/2020 - 22:46אדם
1585774018ד', 04/01/2020 - 22:46תקווה
1585774019ד', 04/01/2020 - 22:46ירדן
1585774020ד', 04/01/2020 - 22:46אודליה

עמודים