הינך נמצא כאן

סקר ההדחה ה13: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1585426979ש', 03/28/2020 - 21:22אסיף
1585426986ש', 03/28/2020 - 21:23ירדן
1585426987ש', 03/28/2020 - 21:23יוסי
1585426989ש', 03/28/2020 - 21:23אסיף
1585426989ש', 03/28/2020 - 21:23ירדן
1585426990ש', 03/28/2020 - 21:23ירדן
1585426992ש', 03/28/2020 - 21:23ירדן
1585427004ש', 03/28/2020 - 21:23ירדן
1585427004ש', 03/28/2020 - 21:23אדם
1585427011ש', 03/28/2020 - 21:23ירדן
1585427038ש', 03/28/2020 - 21:23ירדן
1585427038ש', 03/28/2020 - 21:23אודליה
1585427040ש', 03/28/2020 - 21:23אסיף
1585427046ש', 03/28/2020 - 21:24ירדן
1585427048ש', 03/28/2020 - 21:24תקווה
1585427049ש', 03/28/2020 - 21:24אודליה
1585427053ש', 03/28/2020 - 21:24ירדן
1585427069ש', 03/28/2020 - 21:24תקווה
1585427071ש', 03/28/2020 - 21:24אסיף
1585427071ש', 03/28/2020 - 21:24תקווה

עמודים