הינך נמצא כאן

ההדחה ה11: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1585172281ד', 03/25/2020 - 22:37ניר
1585172286ד', 03/25/2020 - 22:38תקווה
1585172289ד', 03/25/2020 - 22:38תקווה
1585172292ד', 03/25/2020 - 22:38אודליה
1585172293ד', 03/25/2020 - 22:38אודליה
1585172295ד', 03/25/2020 - 22:38ניר
1585172300ד', 03/25/2020 - 22:38אודליה
1585172321ד', 03/25/2020 - 22:38ניר
1585172340ד', 03/25/2020 - 22:38תקווה
1585172340ד', 03/25/2020 - 22:38ניר
1585172341ד', 03/25/2020 - 22:38אסיף
1585172345ד', 03/25/2020 - 22:39אסיף
1585172351ד', 03/25/2020 - 22:39ניר
1585172353ד', 03/25/2020 - 22:39ניר
1585172355ד', 03/25/2020 - 22:39ניר
1585172357ד', 03/25/2020 - 22:39אסיף
1585172358ד', 03/25/2020 - 22:39אודליה
1585172358ד', 03/25/2020 - 22:39גדי
1585172361ד', 03/25/2020 - 22:39ניר
1585172361ד', 03/25/2020 - 22:39תקווה

עמודים