הינך נמצא כאן

שבועיים לגמר - מי הזוכה הגדול של העונה?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1584881498א', 03/22/2020 - 13:51אדם
1584881532א', 03/22/2020 - 13:52גדי
1584881589א', 03/22/2020 - 13:53תקווה
1584881611א', 03/22/2020 - 13:53תקווה
1584881622א', 03/22/2020 - 13:53גדי
1584881629א', 03/22/2020 - 13:53אדם
1584881632א', 03/22/2020 - 13:53אודליה
1584881636א', 03/22/2020 - 13:53ירדן
1584881651א', 03/22/2020 - 13:54גדי
1584881651א', 03/22/2020 - 13:54ירדן
1584881654א', 03/22/2020 - 13:54אסיף
1584881661א', 03/22/2020 - 13:54תקווה
1584881667א', 03/22/2020 - 13:54גדי
1584881690א', 03/22/2020 - 13:54ניר
1584881694א', 03/22/2020 - 13:54אסיף
1584881718א', 03/22/2020 - 13:55גדי
1584881722א', 03/22/2020 - 13:55ניר
1584881727א', 03/22/2020 - 13:55תקווה
1584881734א', 03/22/2020 - 13:55ירדן
1584881783א', 03/22/2020 - 13:56ירדן

עמודים