הינך נמצא כאן

הדחה תשיעית: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1584061561ו', 03/13/2020 - 02:06שירלי
1584061689ו', 03/13/2020 - 02:08אודליה
1584061732ו', 03/13/2020 - 02:08תקווה
1584061801ו', 03/13/2020 - 02:09ליאור
1584061801ו', 03/13/2020 - 02:09ניר
1584061805ו', 03/13/2020 - 02:10ניר
1584061806ו', 03/13/2020 - 02:10אודליה
1584061822ו', 03/13/2020 - 02:10תקווה
1584061885ו', 03/13/2020 - 02:11תקווה
1584061978ו', 03/13/2020 - 02:12תקווה
1584062036ו', 03/13/2020 - 02:13ניר
1584062049ו', 03/13/2020 - 02:14תקווה
1584062055ו', 03/13/2020 - 02:14פול
1584062147ו', 03/13/2020 - 02:15ליאור
1584062193ו', 03/13/2020 - 02:16ניר
1584062234ו', 03/13/2020 - 02:17אודליה
1584062308ו', 03/13/2020 - 02:18שירלי
1584062364ו', 03/13/2020 - 02:19ניר
1584062547ו', 03/13/2020 - 02:22אודליה
1584062555ו', 03/13/2020 - 02:22ניר

עמודים