הינך נמצא כאן

הדחה חמישית: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1581541910ד', 02/12/2020 - 22:11אדם
1581541913ד', 02/12/2020 - 22:11אסיף
1581541915ד', 02/12/2020 - 22:11חגית
1581541918ד', 02/12/2020 - 22:11חגית
1581541921ד', 02/12/2020 - 22:12ליאור
1581541926ד', 02/12/2020 - 22:12ירדן
1581541927ד', 02/12/2020 - 22:12ליאור
1581541930ד', 02/12/2020 - 22:12ירדן
1581541930ד', 02/12/2020 - 22:12ירדן
1581541931ד', 02/12/2020 - 22:12ירדן
1581541936ד', 02/12/2020 - 22:12ירדן
1581541941ד', 02/12/2020 - 22:12אדם
1581541945ד', 02/12/2020 - 22:12ליאור
1581541949ד', 02/12/2020 - 22:12ליאור
1581541950ד', 02/12/2020 - 22:12אדם
1581541952ד', 02/12/2020 - 22:12חגית
1581541957ד', 02/12/2020 - 22:12ירדן
1581541959ד', 02/12/2020 - 22:12אסיף
1581541960ד', 02/12/2020 - 22:12ירדן
1581541967ד', 02/12/2020 - 22:12אדם

עמודים