הינך נמצא כאן

סקר הזוכה הגדול של העונה (לאחר הדחת רונן) - מי הזוכה שלכם?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1581266096א', 02/09/2020 - 17:34ניר
1581266161א', 02/09/2020 - 17:36גדי
1581266173א', 02/09/2020 - 17:36ניר
1581266230א', 02/09/2020 - 17:37יוסי
1581266239א', 02/09/2020 - 17:37ניר
1581266259א', 02/09/2020 - 17:37תקווה
1581266303א', 02/09/2020 - 17:38תקווה
1581266318א', 02/09/2020 - 17:38ניר
1581266325א', 02/09/2020 - 17:38ניר
1581266371א', 02/09/2020 - 17:39ירדן
1581266380א', 02/09/2020 - 17:39ירדן
1581266392א', 02/09/2020 - 17:39ליאור
1581266430א', 02/09/2020 - 17:40תקווה
1581266476א', 02/09/2020 - 17:41תקווה
1581266494א', 02/09/2020 - 17:41ירדן
1581266522א', 02/09/2020 - 17:42ניר
1581266530א', 02/09/2020 - 17:42אסיף
1581266544א', 02/09/2020 - 17:42ירדן
1581266544א', 02/09/2020 - 17:42גדי
1581266566א', 02/09/2020 - 17:42ירדן

עמודים