הינך נמצא כאן

הדחה רביעית: את מי אתם משאירים בבית?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1581026343ה', 02/06/2020 - 22:59ניר
1581026361ה', 02/06/2020 - 22:59ניר
1581026386ה', 02/06/2020 - 22:59ניר
1581026391ה', 02/06/2020 - 22:59אסיף
1581026395ה', 02/06/2020 - 22:59ניר
1581026401ה', 02/06/2020 - 23:00אסיף
1581026412ה', 02/06/2020 - 23:00אסיף
1581026415ה', 02/06/2020 - 23:00ניר
1581026432ה', 02/06/2020 - 23:00ניר
1581026443ה', 02/06/2020 - 23:00ניר
1581026444ה', 02/06/2020 - 23:00אסיף
1581026453ה', 02/06/2020 - 23:00ניר
1581026458ה', 02/06/2020 - 23:00ניר
1581026471ה', 02/06/2020 - 23:01ניר
1581026479ה', 02/06/2020 - 23:01ניר
1581026481ה', 02/06/2020 - 23:01ניר
1581026485ה', 02/06/2020 - 23:01ניר
1581026486ה', 02/06/2020 - 23:01אדם
1581026492ה', 02/06/2020 - 23:01ניר
1581026493ה', 02/06/2020 - 23:01אסיף

עמודים