הינך נמצא כאן

הזוכה הגדול של העונה הוא/היא?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1580620253א', 02/02/2020 - 06:10אסיף
1580620375א', 02/02/2020 - 06:12אסיף
1580620440א', 02/02/2020 - 06:14ירדן
1580620453א', 02/02/2020 - 06:14תקווה
1580620487א', 02/02/2020 - 06:14ירדן
1580620576א', 02/02/2020 - 06:16ניר
1580620635א', 02/02/2020 - 06:17ניר
1580620687א', 02/02/2020 - 06:18ניר
1580620716א', 02/02/2020 - 06:18אסיף
1580620833א', 02/02/2020 - 06:20גדי
1580620834א', 02/02/2020 - 06:20גדי
1580620891א', 02/02/2020 - 06:21תקווה
1580621087א', 02/02/2020 - 06:24אסיף
1580621133א', 02/02/2020 - 06:25אסיף
1580621135א', 02/02/2020 - 06:25תקווה
1580621172א', 02/02/2020 - 06:26ליאור
1580621205א', 02/02/2020 - 06:26תקווה
1580621295א', 02/02/2020 - 06:28אסיף
1580621328א', 02/02/2020 - 06:28גדי
1580621331א', 02/02/2020 - 06:28ניר

עמודים