הינך נמצא כאן

הדחה שלישית: את מי אתם רוצים להשאיר בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1580467946ו', 01/31/2020 - 11:52רות
1580467977ו', 01/31/2020 - 11:52גדי
1580467979ו', 01/31/2020 - 11:52ליאור
1580467991ו', 01/31/2020 - 11:53ניר
1580467995ו', 01/31/2020 - 11:53גדי
1580468027ו', 01/31/2020 - 11:53גדי
1580468032ו', 01/31/2020 - 11:53ליאור
1580468042ו', 01/31/2020 - 11:54חגית
1580468044ו', 01/31/2020 - 11:54חגית
1580468061ו', 01/31/2020 - 11:54גדי
1580468075ו', 01/31/2020 - 11:54ניר
1580468088ו', 01/31/2020 - 11:54גדי
1580468094ו', 01/31/2020 - 11:54חגית
1580468116ו', 01/31/2020 - 11:55גדי
1580468121ו', 01/31/2020 - 11:55ליאור
1580468125ו', 01/31/2020 - 11:55חגית
1580468130ו', 01/31/2020 - 11:55ליאור
1580468159ו', 01/31/2020 - 11:55גדי
1580468197ו', 01/31/2020 - 11:56רות
1580468208ו', 01/31/2020 - 11:56גדי

עמודים