הינך נמצא כאן

ההדחה (האמיתית) הראשונה של העונה: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1579157372ה', 01/16/2020 - 07:49ניר
1579157398ה', 01/16/2020 - 07:49גדי
1579157428ה', 01/16/2020 - 07:50אדם
1579157459ה', 01/16/2020 - 07:50ירדן
1579157477ה', 01/16/2020 - 07:51ירדן
1579157480ה', 01/16/2020 - 07:51אדם
1579157501ה', 01/16/2020 - 07:51גדי
1579157507ה', 01/16/2020 - 07:51גדי
1579157538ה', 01/16/2020 - 07:52יעל
1579157573ה', 01/16/2020 - 07:52גדי
1579157618ה', 01/16/2020 - 07:53ירדן
1579157697ה', 01/16/2020 - 07:54ניר
1579157753ה', 01/16/2020 - 07:55ירדן
1579157855ה', 01/16/2020 - 07:57אדם
1579157931ה', 01/16/2020 - 07:58אדם
1579157977ה', 01/16/2020 - 07:59ניר
1579157993ה', 01/16/2020 - 07:59גדי
1579158044ה', 01/16/2020 - 08:00אדם
1579158107ה', 01/16/2020 - 08:01גדי
1579158158ה', 01/16/2020 - 08:02ירדן

עמודים