הינך נמצא כאן

הדחת vip שניה לעונה: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר עולהבחירה
1548319976ה', 01/24/2019 - 09:52אסף
1548317483ה', 01/24/2019 - 09:11נרי
1548317464ה', 01/24/2019 - 09:11אסף
1548317416ה', 01/24/2019 - 09:10רומי
1548317326ה', 01/24/2019 - 09:08אסף
1548317209ה', 01/24/2019 - 09:06נרי
1548316854ה', 01/24/2019 - 09:00עדן
1548316710ה', 01/24/2019 - 08:58אסף
1548316608ה', 01/24/2019 - 08:56אסף
1548316523ה', 01/24/2019 - 08:55בן זיני
1548316484ה', 01/24/2019 - 08:54רומי
1548316451ה', 01/24/2019 - 08:54אורלי
1548316290ה', 01/24/2019 - 08:51אסף
1548316187ה', 01/24/2019 - 08:49עדן
1548315924ה', 01/24/2019 - 08:45אסף
1548315915ה', 01/24/2019 - 08:45נרי
1548315835ה', 01/24/2019 - 08:43נרי
1548315811ה', 01/24/2019 - 08:43בן זיני
1548315502ה', 01/24/2019 - 08:38רומי
1548315240ה', 01/24/2019 - 08:33אסף

עמודים