הינך נמצא כאן

הדחת vip שניה לעונה: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחמיין בסדר יורדתאריךבחירה
1548299547ה', 01/24/2019 - 04:12אסף
1548302504ה', 01/24/2019 - 05:01אסף
1548302602ה', 01/24/2019 - 05:03נרי
1548302712ה', 01/24/2019 - 05:05בן זיני
1548302829ה', 01/24/2019 - 05:07אסף
1548302836ה', 01/24/2019 - 05:07אורלי
1548302979ה', 01/24/2019 - 05:09אסף
1548303100ה', 01/24/2019 - 05:11רומי
1548303154ה', 01/24/2019 - 05:12רומי
1548303216ה', 01/24/2019 - 05:13בן זיני
1548303399ה', 01/24/2019 - 05:16אסף
1548303608ה', 01/24/2019 - 05:20אורלי
1548303617ה', 01/24/2019 - 05:20בן זיני
1548303777ה', 01/24/2019 - 05:22נרי
1548302501ה', 01/24/2019 - 05:01אורלי
1548302376ה', 01/24/2019 - 04:59אסף
1548299695ה', 01/24/2019 - 04:14נרי
1548299814ה', 01/24/2019 - 04:16אסף
1548299843ה', 01/24/2019 - 04:17נרי
1548300021ה', 01/24/2019 - 04:20נרי

עמודים