הינך נמצא כאן

הדחת vip שניה לעונה: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר עולהבחירה
1548303100ה', 01/24/2019 - 05:11רומי
1548302979ה', 01/24/2019 - 05:09אסף
1548302836ה', 01/24/2019 - 05:07אורלי
1548302829ה', 01/24/2019 - 05:07אסף
1548302712ה', 01/24/2019 - 05:05בן זיני
1548302602ה', 01/24/2019 - 05:03נרי
1548302504ה', 01/24/2019 - 05:01אסף
1548302501ה', 01/24/2019 - 05:01אורלי
1548302376ה', 01/24/2019 - 04:59אסף
1548302169ה', 01/24/2019 - 04:56בן זיני
1548301708ה', 01/24/2019 - 04:48אסף
1548301354ה', 01/24/2019 - 04:42אורלי
1548301315ה', 01/24/2019 - 04:41אורלי
1548301284ה', 01/24/2019 - 04:41בן זיני
1548300996ה', 01/24/2019 - 04:36אסף
1548300992ה', 01/24/2019 - 04:36אסף
1548300772ה', 01/24/2019 - 04:32אורלי
1548300657ה', 01/24/2019 - 04:30אורלי
1548300021ה', 01/24/2019 - 04:20נרי
1548299843ה', 01/24/2019 - 04:17נרי

עמודים