הינך נמצא כאן

הדחת vip שניה לעונה: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1548280453ד', 01/23/2019 - 22:54אסף
1548280453ד', 01/23/2019 - 22:54רומי
1548280528ד', 01/23/2019 - 22:55בן זיני
1548280529ד', 01/23/2019 - 22:55נרי
1548280584ד', 01/23/2019 - 22:56בן זיני
1548280633ד', 01/23/2019 - 22:57בן זיני
1548280639ד', 01/23/2019 - 22:57אסף
1548280678ד', 01/23/2019 - 22:57נרי
1548280691ד', 01/23/2019 - 22:58אורלי
1548280695ד', 01/23/2019 - 22:58בן זיני
1548280711ד', 01/23/2019 - 22:58רומי
1548280747ד', 01/23/2019 - 22:59אסף
1548280772ד', 01/23/2019 - 22:59נרי
1548280811ד', 01/23/2019 - 23:00נרי
1548280825ד', 01/23/2019 - 23:00אסף
1548280883ד', 01/23/2019 - 23:01אסף
1548280956ד', 01/23/2019 - 23:02אורלי
1548280998ד', 01/23/2019 - 23:03אורלי
1548281006ד', 01/23/2019 - 23:03נרי
1548281008ד', 01/23/2019 - 23:03בן זיני

עמודים