הינך נמצא כאן

הדחת vip שניה לעונה: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1548280154ד', 01/23/2019 - 22:49עדן
1548280168ד', 01/23/2019 - 22:49נרי
1548280170ד', 01/23/2019 - 22:49בן זיני
1548280171ד', 01/23/2019 - 22:49נרי
1548280174ד', 01/23/2019 - 22:49אורלי
1548280175ד', 01/23/2019 - 22:49נרי
1548280179ד', 01/23/2019 - 22:49רומי
1548280196ד', 01/23/2019 - 22:49נרי
1548280199ד', 01/23/2019 - 22:49נרי
1548280206ד', 01/23/2019 - 22:50נרי
1548280212ד', 01/23/2019 - 22:50אסף
1548280241ד', 01/23/2019 - 22:50נרי
1548280254ד', 01/23/2019 - 22:50אסף
1548280309ד', 01/23/2019 - 22:51אסף
1548280318ד', 01/23/2019 - 22:51בן זיני
1548280324ד', 01/23/2019 - 22:52נרי
1548280357ד', 01/23/2019 - 22:52נרי
1548280379ד', 01/23/2019 - 22:52נרי
1548280420ד', 01/23/2019 - 22:53אסף
1548280443ד', 01/23/2019 - 22:54אסף

עמודים