הינך נמצא כאן

הדחת vip שניה לעונה: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1548316608ה', 01/24/2019 - 08:56אסף
1548316710ה', 01/24/2019 - 08:58אסף
1548316854ה', 01/24/2019 - 09:00עדן
1548317209ה', 01/24/2019 - 09:06נרי
1548317326ה', 01/24/2019 - 09:08אסף
1548317416ה', 01/24/2019 - 09:10רומי
1548317464ה', 01/24/2019 - 09:11אסף
1548317483ה', 01/24/2019 - 09:11נרי
1548319976ה', 01/24/2019 - 09:52אסף

עמודים