הינך נמצא כאן

הדחת vip שניה לעונה: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1548285562ה', 01/24/2019 - 00:19אסף
1548285746ה', 01/24/2019 - 00:22בן זיני
1548285842ה', 01/24/2019 - 00:24אסף
1548285855ה', 01/24/2019 - 00:24נרי
1548285903ה', 01/24/2019 - 00:24אסף
1548286026ה', 01/24/2019 - 00:27אסף
1548286114ה', 01/24/2019 - 00:28אסף
1548286244ה', 01/24/2019 - 00:30עדן
1548286295ה', 01/24/2019 - 00:31אורלי
1548286299ה', 01/24/2019 - 00:31נרי
1548286340ה', 01/24/2019 - 00:32רומי
1548286454ה', 01/24/2019 - 00:34רומי
1548286563ה', 01/24/2019 - 00:36אסף
1548286676ה', 01/24/2019 - 00:37בן זיני
1548286846ה', 01/24/2019 - 00:40אסף
1548286904ה', 01/24/2019 - 00:41בן זיני
1548286940ה', 01/24/2019 - 00:42אסף
1548286992ה', 01/24/2019 - 00:43עדן
1548287119ה', 01/24/2019 - 00:45אסף
1548287528ה', 01/24/2019 - 00:52נרי

עמודים