הינך נמצא כאן

הדחת vip שניה לעונה: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1548279269ד', 01/23/2019 - 22:34אורלי
1548279287ד', 01/23/2019 - 22:34אסף
1548279291ד', 01/23/2019 - 22:34נרי
1548279294ד', 01/23/2019 - 22:34אסף
1548279312ד', 01/23/2019 - 22:35אסף
1548279344ד', 01/23/2019 - 22:35אסף
1548279388ד', 01/23/2019 - 22:36אסף
1548279456ד', 01/23/2019 - 22:37אסף
1548279463ד', 01/23/2019 - 22:37אסף
1548279496ד', 01/23/2019 - 22:38רומי
1548279497ד', 01/23/2019 - 22:38נרי
1548279501ד', 01/23/2019 - 22:38בן זיני
1548279528ד', 01/23/2019 - 22:38נרי
1548279571ד', 01/23/2019 - 22:39נרי
1548279598ד', 01/23/2019 - 22:39אסף
1548279604ד', 01/23/2019 - 22:40אסף
1548279620ד', 01/23/2019 - 22:40אסף
1548279727ד', 01/23/2019 - 22:42נרי
1548279732ד', 01/23/2019 - 22:42אסף
1548279742ד', 01/23/2019 - 22:42עדן

עמודים