הינך נמצא כאן

הדחת vip שניה לעונה: את מי אתם משאירים בבית האח הגדול?

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
1548278849ד', 01/23/2019 - 22:27אורלי
1548278854ד', 01/23/2019 - 22:27אסף
1548278894ד', 01/23/2019 - 22:28בן זיני
1548278949ד', 01/23/2019 - 22:29בן זיני
1548279004ד', 01/23/2019 - 22:30רומי
1548279008ד', 01/23/2019 - 22:30אורלי
1548279019ד', 01/23/2019 - 22:30אסף
1548279028ד', 01/23/2019 - 22:30בן זיני
1548279062ד', 01/23/2019 - 22:31עדן
1548279071ד', 01/23/2019 - 22:31אסף
1548279077ד', 01/23/2019 - 22:31אסף
1548279085ד', 01/23/2019 - 22:31אסף
1548279095ד', 01/23/2019 - 22:31בן זיני
1548279122ד', 01/23/2019 - 22:32רומי
1548279161ד', 01/23/2019 - 22:32רומי
1548279165ד', 01/23/2019 - 22:32נרי
1548279166ד', 01/23/2019 - 22:32אסף
1548279170ד', 01/23/2019 - 22:32אסף
1548279201ד', 01/23/2019 - 22:33אסף
1548279243ד', 01/23/2019 - 22:34נרי

עמודים