הינך נמצא כאן

ישראל הזוכה הגדול

לשוניות ראשיות

With cookie-based voting, a timestamp is used to identify unique votes while the poll's id is set in the cookie to limit votes for a limited time. If it is important to identify users by ID or IP, switch to normal voting mode which will use your Voting API settings to record votes.
אורחתאריךמיין בסדר יורדבחירה
adminש', 09/01/2018 - 22:42ברכות. מגיע לו
149.126.78.220ש', 09/01/2018 - 22:46ברכות. מגיע לו
149.126.78.220ש', 09/01/2018 - 22:50ברכות. מגיע לו
149.126.78.220ש', 09/01/2018 - 22:50ברכות. מגיע לו
149.126.78.220ש', 09/01/2018 - 22:56ברכות. מגיע לו
149.126.78.220ש', 09/01/2018 - 23:06חבל. מישהו אחר היה צריך לזכות.
149.126.78.220ש', 09/01/2018 - 23:06ברכות. מגיע לו
149.126.78.220ש', 09/01/2018 - 23:07ברכות. מגיע לו
149.126.78.220ש', 09/01/2018 - 23:08ברכות. מגיע לו
149.126.78.220ש', 09/01/2018 - 23:09חבל. מישהו אחר היה צריך לזכות.
149.126.78.220ש', 09/01/2018 - 23:09ברכות. מגיע לו
149.126.78.220ש', 09/01/2018 - 23:09ברכות. מגיע לו
149.126.78.220ש', 09/01/2018 - 23:10ברכות. מגיע לו
149.126.78.220ש', 09/01/2018 - 23:10ברכות. מגיע לו
149.126.78.220ש', 09/01/2018 - 23:11חבל. מישהו אחר היה צריך לזכות.
149.126.78.220ש', 09/01/2018 - 23:11ברכות. מגיע לו
149.126.78.220ש', 09/01/2018 - 23:11ברכות. מגיע לו
149.126.78.220ש', 09/01/2018 - 23:12חבל. מישהו אחר היה צריך לזכות.
149.126.78.220ש', 09/01/2018 - 23:12ברכות. מגיע לו
149.126.78.220ש', 09/01/2018 - 23:14ברכות. מגיע לו

עמודים