הינך נמצא כאן

הזוכה הגדול של העונה

לשוניות ראשיות

מי הוא יהיה לדעתכם?

תומר
61% (2015 הצבעות)
אליאב
27% (887 הצבעות)
ישראל
13% (418 הצבעות)
Total votes: 3304

תגובות

היא חייבת לעוף היא אובססיבית בקשר לישראל
לא תתן לו לנשום גרמה לפרידה בין תמי וישראל
הורסת לאנשים תהרוס חיי משפחות היא סכנה
חולה בולימיה זקוקה לאשפוז כפוי צחוק של מכשפה
המכשפה מגי צריכה לעוף כמה שיותר מהר
אבל בטיסה עלכל המדרגות

היא חייבת לעוף היא אובססיבית בקשר לישראל
לא תתן לו לנשום גרמה לפרידה בין תמי וישראל
הורסת לאנשים תהרוס חיי משפחות היא סכנה
חולה בולימיה זקוקה לאשפוז כפוי צחוק של מכשפה
המכשפה מגי צריכה לעוף כמה שיותר מהר
אבל בטיסה עלכל המדרגות

היא חייבת לעוף היא אובססיבית בקשר לישראל
לא תתן לו לנשום גרמה לפרידה בין תמי וישראל
הורסת לאנשים תהרוס חיי משפחות היא סכנה
חולה בולימיה זקוקה לאשפוז כפוי צחוק של מכשפה
המכשפה מגי צריכה לעוף כמה שיותר מהר
אבל בטיסה עלכל המדרגות

היא חייבת לעוף היא אובססיבית בקשר לישראל
לא תתן לו לנשום גרמה לפרידה בין תמי וישראל
הורסת לאנשים תהרוס חיי משפחות היא סכנה
חולה בולימיה זקוקה לאשפוז כפוי צחוק של מכשפה
המכשפה מגי צריכה לעוף כמה שיותר מהר
אבל בטיסה עלכל המדרגות

היא חייבת לעוף היא אובססיבית בקשר לישראל
לא תתן לו לנשום גרמה לפרידה בין תמי וישראל
הורסת לאנשים תהרוס חיי משפחות היא סכנה
חולה בולימיה זקוקה לאשפוז כפוי צחוק של מכשפה
המכשפה מגי צריכה לעוף כמה שיותר מהר
אבל בטיסה עלכל המדרגות

היא חייבת לעוף היא אובססיבית בקשר לישראל
לא תתן לו לנשום גרמה לפרידה בין תמי וישראל
הורסת לאנשים תהרוס חיי משפחות היא סכנה
חולה בולימיה זקוקה לאשפוז כפוי צחוק של מכשפה
המכשפה מגי צריכה לעוף כמה שיותר מהר
אבל בטיסה עלכל המדרגות

היא חייבת לעוף היא אובססיבית בקשר לישראל
לא תתן לו לנשום גרמה לפרידה בין תמי וישראל
הורסת לאנשים תהרוס חיי משפחות היא סכנה
חולה בולימיה זקוקה לאשפוז כפוי צחוק של מכשפה
המכשפה מגי צריכה לעוף כמה שיותר מהר
אבל בטיסה עלכל המדרגות

היא חייבת לעוף היא אובססיבית בקשר לישראל
לא תתן לו לנשום גרמה לפרידה בין תמי וישראל
הורסת לאנשים תהרוס חיי משפחות היא סכנה
חולה בולימיה זקוקה לאשפוז כפוי צחוק של מכשפה
המכשפה מגי צריכה לעוף כמה שיותר מהר
אבל בטיסה עלכל המדרגות

היא חייבת לעוף היא אובססיבית בקשר לישראל
לא תתן לו לנשום גרמה לפרידה בין תמי וישראל
הורסת לאנשים תהרוס חיי משפחות היא סכנה
חולה בולימיה זקוקה לאשפוז כפוי צחוק של מכשפה
המכשפה מגי צריכה לעוף כמה שיותר מהר
אבל בטיסה עלכל המדרגות

היא חייבת לעוף היא אובססיבית בקשר לישראל
לא תתן לו לנשום גרמה לפרידה בין תמי וישראל
הורסת לאנשים תהרוס חיי משפחות היא סכנה
חולה בולימיה זקוקה לאשפוז כפוי צחוק של מכשפה
המכשפה מגי צריכה לעוף כמה שיותר מהר
אבל בטיסה עלכל המדרגות

היא חייבת לעוף היא אובססיבית בקשר לישראל
לא תתן לו לנשום גרמה לפרידה בין תמי וישראל
הורסת לאנשים תהרוס חיי משפחות היא סכנה
חולה בולימיה זקוקה לאשפוז כפוי צחוק של מכשפה
המכשפה מגי צריכה לעוף כמה שיותר מהר
אבל בטיסה עלכל המדרגות

היא חייבת לעוף היא אובססיבית בקשר לישראל
לא תתן לו לנשום גרמה לפרידה בין תמי וישראל
הורסת לאנשים תהרוס חיי משפחות היא סכנה
חולה בולימיה זקוקה לאשפוז כפוי צחוק של מכשפה
המכשפה מגי צריכה לעוף כמה שיותר מהר
אבל בטיסה עלכל המדרגות

היא חייבת לעוף היא אובססיבית בקשר לישראל
לא תתן לו לנשום גרמה לפרידה בין תמי וישראל
הורסת לאנשים תהרוס חיי משפחות היא סכנה
חולה בולימיה זקוקה לאשפוז כפוי צחוק של מכשפה
המכשפה מגי צריכה לעוף כמה שיותר מהר
אבל בטיסה עלכל המדרגות

היא חייבת לעוף היא אובססיבית בקשר לישראל
לא תתן לו לנשום גרמה לפרידה בין תמי וישראל
הורסת לאנשים תהרוס חיי משפחות היא סכנה
חולה בולימיה זקוקה לאשפוז כפוי צחוק של מכשפה
המכשפה מגי צריכה לעוף כמה שיותר מהר
אבל בטיסה עלכל המדרגות

היא חייבת לעוף היא אובססיבית בקשר לישראל
לא תתן לו לנשום גרמה לפרידה בין תמי וישראל
הורסת לאנשים תהרוס חיי משפחות היא סכנה
חולה בולימיה זקוקה לאשפוז כפוי צחוק של מכשפה
המכשפה מגי צריכה לעוף כמה שיותר מהר
אבל בטיסה עלכל המדרגות

היא חייבת לעוף היא אובססיבית בקשר לישראל
לא תתן לו לנשום גרמה לפרידה בין תמי וישראל
הורסת לאנשים תהרוס חיי משפחות היא סכנה
חולה בולימיה זקוקה לאשפוז כפוי צחוק של מכשפה
המכשפה מגי צריכה לעוף כמה שיותר מהר
אבל בטיסה עלכל המדרגות

היא חייבת לעוף היא אובססיבית בקשר לישראל
לא תתן לו לנשום גרמה לפרידה בין תמי וישראל
הורסת לאנשים תהרוס חיי משפחות היא סכנה
חולה בולימיה זקוקה לאשפוז כפוי צחוק של מכשפה
המכשפה מגי צריכה לעוף כמה שיותר מהר
אבל בטיסה עלכל המדרגות

היא חייבת לעוף היא אובססיבית בקשר לישראל
לא תתן לו לנשום גרמה לפרידה בין תמי וישראל
הורסת לאנשים תהרוס חיי משפחות היא סכנה
חולה בולימיה זקוקה לאשפוז כפוי צחוק של מכשפה
המכשפה מגי צריכה לעוף כמה שיותר מהר
אבל בטיסה עלכל המדרגות

היא חייבת לעוף היא אובססיבית בקשר לישראל
לא תתן לו לנשום גרמה לפרידה בין תמי וישראל
הורסת לאנשים תהרוס חיי משפחות היא סכנה
חולה בולימיה זקוקה לאשפוז כפוי צחוק של מכשפה
המכשפה מגי צריכה לעוף כמה שיותר מהר
אבל בטיסה עלכל המדרגות

מצטיינת דיקן??
אז מה??
הבחורה חולת נפש.
ישראל הסתבך!
חייבים להדיח אותה.
לא בריאה בנפשה ומעורערת.
לא קשור לאינטליגנציה.
יש לה בעיות קשות ומה שעוללה לניקיטה לא ייסלח!
בחורה רעה!
הביתה.
ישראל יתחיל "לנשום" ואין לה סיכוי
לעתיד משותף איתו.
גם לדירה ששניהם חושבים שיזכה..
אין סיכוי.
הזוכה חייב להיות אליאב.
אין עוררין בכלל.

אומרים שאם הכלבה לא מרימה את הזנב הכלב לא יכול לעלות מגי הזונה

מצטיינת דיקן??
אז מה??
הבחורה חולת נפש.
ישראל הסתבך!
חייבים להדיח אותה.
לא בריאה בנפשה ומעורערת.
לא קשור לאינטליגנציה.
יש לה בעיות קשות ומה שעוללה לניקיטה לא ייסלח!
בחורה רעה!
הביתה.
ישראל יתחיל "לנשום" ואין לה סיכוי
לעתיד משותף איתו.
גם לדירה ששניהם חושבים שיזכה..
אין סיכוי.
הזוכה חייב להיות אליאב.
אין עוררין בכלל.

מצטיינת דיקן??
אז מה??
הבחורה חולת נפש.
ישראל הסתבך!
חייבים להדיח אותה.
לא בריאה בנפשה ומעורערת.
לא קשור לאינטליגנציה.
יש לה בעיות קשות ומה שעוללה לניקיטה לא ייסלח!
בחורה רעה!
הביתה.
ישראל יתחיל "לנשום" ואין לה סיכוי
לעתיד משותף איתו.
גם לדירה ששניהם חושבים שיזכה..
אין סיכוי.
הזוכה חייב להיות אליאב.
אין עוררין בכלל.

מצטיינת דיקן??
אז מה??
הבחורה חולת נפש.
ישראל הסתבך!
חייבים להדיח אותה.
לא בריאה בנפשה ומעורערת.
לא קשור לאינטליגנציה.
יש לה בעיות קשות ומה שעוללה לניקיטה לא ייסלח!
בחורה רעה!
הביתה.
ישראל יתחיל "לנשום" ואין לה סיכוי
לעתיד משותף איתו.
גם לדירה ששניהם חושבים שיזכה..
אין סיכוי.
הזוכה חייב להיות אליאב.
אין עוררין בכלל.

מצטיינת דיקן??
אז מה??
הבחורה חולת נפש.
ישראל הסתבך!
חייבים להדיח אותה.
לא בריאה בנפשה ומעורערת.
לא קשור לאינטליגנציה.
יש לה בעיות קשות ומה שעוללה לניקיטה לא ייסלח!
בחורה רעה!
הביתה.
ישראל יתחיל "לנשום" ואין לה סיכוי
לעתיד משותף איתו.
גם לדירה ששניהם חושבים שיזכה..
אין סיכוי.
הזוכה חייב להיות אליאב.
אין עוררין בכלל.

בחורה חכמה עם לב טוב.
יפיפיה!
אז.. שמנה.. אפשר להוריד.
אופי ויופי אי אפשר לשנות.

בחורה חכמה עם לב טוב.
יפיפיה!
אז.. שמנה.. אפשר להוריד.
אופי ויופי אי אפשר לשנות.

צריך.בהדחה הזאת לתמוך במירב שהיא קומיקאית מצחיקה ישרה אישה מקסימה אמיתית לא מתחרה ותןמכם הצביעו ךמירב וחזק והדיחו את מגי הנחשית והתככנית אותה ואת ישראל.הצבוע שאין לו בעיה לדרוס אנשים העיקר הוא ומגי מגעילים הצבחעו בהרב למירב כדי שמגי או ישראל יעופו

צריך.בהדחה הזאת לתמוך במירב שהיא קומיקאית מצחיקה ישרה אישה מקסימה אמיתית לא מתחרה ותןמכם הצביעו ךמירב וחזק והדיחו את מגי הנחשית והתככנית אותה ואת ישראל.הצבוע שאין לו בעיה לדרוס אנשים העיקר הוא ומגי מגעילים הצבחעו בהרב למירב כדי שמגי או ישראל יעופו

ההפקה. עחשה חרם. גלוי. ולא מוצדק. על רועי קורנבלום. שהוא קסם. נסיבות. ההתקרבות. בין רועי למריה. שהיא סיפרה לו שהיא מרגישה לבד בעולם הזה. ושמבועז. החבר המהולל שלה. לא נשמע קול. במשך חודש. והיא בכתה. לו. ועכשיו מתנהגת. באגואסטיות. תהיו רודפי צדק. מריה שותקת. לאמת. בועז לא הגיע. לנווה אילן. במשך חודש שלם. ולא התעניין בה. והיא נדבקה לרועי. שהוא. מהממם. הרבה יותר ממנה. וצריך להמשיך בתוכנית בכל מחיר

ההפקה רוצה את רועי בחוץ. ומשתמשת בכוחניות. אנא פעלו. למען הצדק. מתקיים חרם. מוסתר. על רועי. חרם.

הכל מכור מראש וידוע , בדרך כלל יש עדיפות להפקה לתת במה ופה הם נותנים
במה לישראל המון במה כל תוכנית כל טיפה של תזוזה
תזכרו שטהוניה וקותי וטל גלבוע זכו בזכות העבריינות שלהם (ההפקה נתנה להם)
פה יש התנהלות נטו של ישראל שההפקה עובדת אצלו, לכן ישראל יקבל את המיליון
ומירב כמה שהיא סתומה וכמה שהיא בוכה ומתלוננת וחשה בוסית שם היא תגיע לגמר!

המציאות נמצאת פה!

סימה אחי אמיתית הניסיון והגיל נתנו לה להבין את הלך הרוחות בבית למרות הויכוח עם אליאב היא אמרה לו אני אוהב אותך תמיד למרות הויכוח אתך ומה היא אמרה לישראל אחרי ויכוח אתה שחקן מלוכלך אתה אסטרטג לא אכפת לך מאף אחד סימה אמת את ענקית קלטת את המשחק המלוכלך של החלאה ישראלזה שהרים את קולו על נשים נשואות עם ילדים ושתה ללירז את הדם בקשית ישראל לא שכחנו את החדשיים הראשונים שלך בבית בושה בושה וחרפה

עמודים

הוספת תגובה חדשה

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • כתובות דפי אינטרנט וכתובות דוא"ל הופכות אוטומטית לקישורים.
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.