הינך נמצא כאן

המודחת: טיטי

טיטי היא המודחת הלפני אחרונה מבית האח הגדול.
בשבת ההדחה האחרונה